Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze disclaimer is te beschouwen als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar hier verwezen wordt. Mochten delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of niet meer volledig overeenkomen met de overige delen van het document, dan blijven de resterende in hun inhoud onaangetast en rechtsgeldig. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Inhoud website

Chefburger C.V.aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid van claims tegen Burger King Nederland, die van materiële of immateriële aard zijn, veroorzaakt door het gebruik van informatie op chefburger.nl en chefburger.kitchen of door onjuiste en onvolledige informatie, zijn uitgesloten mits er vanuit Chefburger  geen opzet of grove nalatigheid is.

Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichtingen. Chefburger behoudt zich het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, toe te voegen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

Verwijzingen en links

Chefburger verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van de link geen illegale inhoud is op de gelinkte pagina’s. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte / verbonden pagina’s heeft Chefburger geen invloed. Daarom distantieert Burger King zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden pagina’s die zijn gewijzigd na de link.

Deze verklaring geldt voor alle eigen internetlinks en verwijzingen evenals vermeldingen in chefburger gastenboeken, discussieforums, link directories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waarin de externe toegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie die er gepresenteerd is, is de aanbieder van de site aansprakelijk waarnaar gekoppeld is vanaf deze pagina.

Copyright

Materiaal dat afkomstig is van chefburger , inclusief tekst en afbeeldingen, is beschermd door auteursrecht en eigendom van Chefburger tenzij anders gecrediteerd. Het kan niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, gepost, uitgezonden of verzonden in enigerlei wijze behalve voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wijziging van het materiaal of het gebruik van het materiaal voor enig ander doel is een schending van het auteursrecht.

Alle handelsmerken voor goederen en diensten, en handelsnamen behoren toe aan Chefburger C.V.

Wanneer software wordt gedownload, behoort de software aan Chefburger inclusief alle bestanden, afbeeldingen, vervat in of gegenereerd door de software. Chefburger geeft de gebruiker recht om de software te gebruiken. Chefburger behoudt het volledige auteursrecht op de software. De software mag niet gedistribueerd, verkocht, ontcijferd, omgekeerd, of overgedragen worden in enige andere vorm.

Privacy

Indien binnen de site de mogelijkheid gegeven wordt voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), is de input van deze gegevens door de gebruiker op basis van vrijwilligheid. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – indien technisch mogelijk en redelijk – zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van onder de imprint of vergelijkbare informatie zoals adressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen is niet toegestaan door derden voor het verzenden van ongevraagde informatie. Juridische stappen tegen de verzenders van spam mails in overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.